Dostępność i monitoring 24 h /dobę

Systemy OT winny być zaprojektowane tak, aby awaria pojedynczego elementu nie spowodowała przerwania świadczenia  jego  funkcji.  Konstrukcja  systemu  powinna  także  zmniejszać  prawdopodobieństwo  i  skutki  zdarzeń,  które  występują  ze  względu  na  nadmierne  zużycie  zasobów,  np.  CPU,  RAM,  zasoby  dyskowe,  nadmierne obciążenie sieci np. poprzez redundancję wybranych (kluczowych) zasobów.