Polityka obsługi incydentów

Bazując na doświadczeniu zebranym przez lata podjęliśmy decyzję o zaprojektowaniu i zleceniu do produkcji urządzeń, które są w stanie bez żadnych ograniczeń i realizować powierzone zadania w najtrudniejszych warunkach takich jak np. obiekty Infrastruktury Krytycznej.