Cyberbezpieczeństwo Przemysłowe

Od audytu do bezpiecznej infrastruktury.

Bezpieczeństwo Infrastruktury Krytycznej - Bezpieczeństwem nas wszystkich. Zapewnienie przedsiębiorstwu bezpieczeństwa, ochrony procesów i informacji w nowoczesnym przemyśle, gdzie systemy są coraz mocniej zintegrowane i połączone z siecią globalną staje się coraz trudniejsze.

Przedsiębiorstwa muszą być przygotowane na nieprzewidywalne zdarzenia związane z szeroko rozumianym pojęciem bezpieczeństwa. Dynacon z największą uwagą podchodzi do tych kwestii. Jakich rodzajów zagrożeń może spodziewać się współcześnie przemysł? Przed jakimi zagrożeniami należy się chronić? Jak tego dokonać? Ochrona informacji, zabezpieczenia przed przeróżnymi rodzajami ataków oraz zagrożeń wymaga kompleksowego podejścia do tematu (cyber)bezpieczeństwa. Przed przystąpieniem do działań, które mają zwiększyć poziom bezpieczeństwa konieczne jest wykonanie audytu oraz ocena aktualnego poziomu bezpieczeństwa. Przemysł wytwórczy w szczególny sposób musi dbać o zachowanie ciągłości procesów, zwłaszcza o minimalne czasy przestojów.