Dynacon

Dynacon Sp. z o.o. to firma z kapitałem polskim. Od 2005r z najwyższą uwagą dbamy o bezpieczeństwo infrastruktur przemysłowych, cyberbezpieczeństwo oraz o infrastrukturę krytyczną naszego kraju.

DYNACON jest firmą inżynieryjną i deweloperską. Specjalizuje się w realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa, projektowania oraz integracji środowisk informatycznych i automatyki przemysłowej, wykorzystując przy tym interdyscyplinarne podejście całego zespołu specjalistów. Od lat z najwyższą uwagą dbamy o bezpieczeństwo w sieciach, cyberbezpieczeństwo oraz o infrastrukturę krytyczną naszego kraju.

Z pasją tworzymy nową jakość w obszarach cyberbezpieczeństwa przemysłowego, automatyki sieci komunikacyjnych i sztucznej inteligencji w OT/ICT. Opracowaliśmy rozwiązanie IDCS-AIN, które jest unikalnym rozwiązaniem opartym na uczeniu maszynowym, specjalnie zaprojektowanym do zarządzania i zabezpieczania sieci komunikacyjnych w przemysłowych systemach sterowania i środowiskach IT/OT. Projektujemy oraz wdrażamy następujące systemy: cyberbezpieczeństwa, komunikacji sieciowej, IT oraz automatyki przemysłowej dla kluczowych sektorów przemysłu: energia, chemia, paliwa, transport, zaopatrzenie w wodę pitną i jej dystrybucję, ochronę zdrowia, transport wodny, infrastruktura cyfrowa.

Jako lider rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce tworzymy standardy cyberbezpieczeństwa oraz wspieramy Klientów we wdrażaniu strategii cyberbezpieczeństwa i odporności na cyberataki.

W ostatnich latach swojej działalności na mocno konkurencyjnym rynku, Dynacon zrealizował wiele kluczowych projektów dla strategicznych odbiorców z sektorów energetyki, chemii, paliw. Współpracujemy m.in. z PGE GiEK S.A., Grupą ENEA, BASF, Energetyką Cieplną Opolszczyzny S.A.

Wzrastamy by nasi Klienci mogli wzrastać razem z nami. Nie ograniczamy się do niezbędnego minimum – nasze projekty i ich realizacje przechodzą szereg dodatkowych badań, gwarantując zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników i obiektów. Nasz projekt realizowany w Elektrowni Opole zyskał pozytywną opinię niezależnej Jednostki Certyfikującej TÜV Nord Polska, należącej do niemieckiej grupy TÜV NORD, posiadającej ponad 140 lat tradycji na rynku TIC (Testing, Inspection, Certification).

Posiadamy certyfikaty ISO: 9001:2015-10 oraz IEC 27001:2017-06 w zakresie:  projektowania, produkcji i wdrażania systemów cyberbezpieczeństwa, komunikacji sieciowej, informatycznych, automatyki przemysłowej, dla kluczowych sektorów przemysłu oraz usługi cyberbezpieczeństwa realizowanej dla przemysłu i realizacji szkoleń i audytów środowisk przemysłowych.
Posiadamy uprawnienia Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia, dysponujemy Kancelarią Tajną.

Powołaliśmy do życia Klaster Cyberbezpieczeństwa Przemysłowego Energii oraz Klaster Automatyki Sztucznej Inteligencji i Robotyki.
Dynacon Sp. z o. o. jako pierwsza  firma z obszaru komunikacji i bezpieczeństwa przemysłowych systemów sterowania OT  dołączyła do RZĄDOWEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY W CYBERBEZPIECZEŃSTWIE w celu intensyfikacji działań nad schematami certyfikacji, umożliwiającymi ocenę i potwierdzenie poziomu cyberbezpieczeństwa procesów technologicznych w krytycznych i kluczowych infrastrukturach oraz usługach, w szczególności w sektorach: energetycznym, paliwowym i chemicznym. To trójstronne porozumienie, którego stronami po stronie rządowej są Ministerstwo Cyfryzacji i NASK, obejmuje wszystkie obszary współpracy w Cyberbezpieczeństwie: informacyjny, edukacyjny, szkoleniowy, testów oraz certyfikacji.

Współpracujemy z Instytutem Łączności, zapewniając swoim produktom i usługom możliwość poddania ich ocenie zgodności i Certyfikacji w zakresie cyberbezpieczeństwa w pierwszym polskim laboratorium.
Uczestniczymy w Rządowym Projekcie Budowy Systemu Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa, poddając swoje produkty jako jedni z pierwszych w Polsce, ocenie zgodności i certyfikacji w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Od 15 lat szkolimy specjalistów w Polsce i Europie pracujących w strategicznych segmentach przemysłu oraz przeprowadzamy audyty bezpieczeństwa danych i informacji, w tym również testy penetracyjne.