Autonomous Industry Network - AIN

Robotyzacja i automatyzacja cyberbezpieczeństwa.

Rozwiązania oparte o głębokie uczenie, wsparte algorytmiką wypracowywania i podejmowania decyzji, skutecznie wkracza w infrastruktury cywilnej.

Laboratorium Przemysłowych Systemów Bezpieczeństwa przy Dynacon i współpracy z Klastrem Cyberbezpieczeństwa Przemysłowego, opracowało rozwiązanie zastępujące administratora komunikacyjnych sieci przemysłowych.

 
W infrastrukturze przemysłowej bardzo rzadko można spotkać inżyniera sieciowego. Najczęściej sieć komunikacyjna jest dostarczana przez dostawcę danego systemu technologicznego lub automatyki przemysłowej.
Konieczność integracji komunikacji pomiędzy systemami, wprowadzanie nadrzędnych systemów automatyki przemysłowej (PCS, DCS, itd.), czy systemy monitoringu ciągłego i analityki zdarzeń, wymusza budowę coraz większych systemów komunikacji oraz łączenie istniejących segmentów sieci. Istotnym elementem wymuszającym skierowanie uwagi na komunikację przemysłową jest fakt przenoszenia ciężaru serwisowania na działania w trybie zdalnego dostępu do komponentów automatyki przemysłowej.
 
Rozwiązanie automatyki sieciowej (AIN - Autonomous Industry Network), stanowiący jeden z modułów wiodącego systemu firmy Dynacon - A.R.I.C. NDS, zapewnia wsparcie w czterech głównych obszarach:
      - Monitorowanie urządzeń aktywnych sieci oraz wszystkich komponentów sieciowych w urządzeniach przemysłowych i hostach wyposażonych w otwarte systemy operacyjne.
      - Integrację z dowolnym systemem SIEM, NAD
      - Automatyczne tworzenie ścieżek komunikacji i kontrolę przepływu danych
 
Rozwiązanie oparte jest o standaryzację architektoniczną i transmisyjną zapewniając mikrosegmentację i wysoki poziom bezpieczeństwa natywnego dla transmisji danych komponentów automatyki przemysłowej.
 
Dynacon wdrożył już z powodzeniem w roku 2019 i 2020 pierwsze systemy automatyki sieci w dwóch polskich Elektrowniach koncernu PGE.
Kolejne wdrożenie jest w tej chwili realizowane w Energetyce Cieplnej Opolszczyzny S.A. w pełnym zakresie funkcjonalnym systemu, jako część rozwiązań Cyberbezpieczeństwa.
 
System automatyzacji skutecznie realizuje zadania w następujących obszarach infrastruktury przemysłowej:
      - Komunikacja obiektowa
      - Komunikacja magistral głównych sieci OT
      - Komunikacja brzegowa pomiędzy siecią OT a ICT oraz Internetem

Korzyści rozwiązania.

System jest kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami aktywnymi sieci umożliwiającymi konfigurację w trybie zdalnym poprzez linię komend, dostęp do bazy danych konfiguracji, protokołów konfiguracji zdalnej i rozproszonej.