Monitorowanie OT i reagowanie na incydenty

Pomagamy wykrywać anomalie i im zapobiegać w infrastrukturze przemysłowej (OT)

Operatorzy Usług Kluczowych (OUK)

  OUK

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa określa Operatorów Usług Kluczowych jako firmy i instytucje świadczące usługi o istotnym znaczeniu dla utrzymania krytycznej działalności społecznej lub gospodarczej. Kluczowe sektory gospodarki to: energetyczny, transportowy, bankowy i infrastruktury rynków finansowych, ochrony zdrowia, zaopatrzenia w wodę pitną (wraz z dystrybucją) i infrastruktury cyfrowej.