Bezpieczeństwo danych

Analiza stanu obecnego obejmująca inwentaryzację i ocenę bezpieczeństwa zasobów infrastruktury OT, rozwiązań fizycznych, logicznych, organizacyjnych i zabezpieczeń obszaru OT. Wykonanie inwentaryzacji kluczowych Systemów i strefy buforowej iDMZ w Zakładach. Weryfikacja istniejącej dokumentacji technicznej.


Oferujemy:
Audyty wewnętrzne
Audyty diagnostyczne
Na zgodność ze standardami
ISO 27001
ISO 22301
IEC 62443
TISAX
oraz wiele innych norm z zakresu: bezpieczeństwa informacji, ciągłości działania, cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa przemysłowego.
Oferujemy również audyty na zgodność z ustawą o KSC.

Zamów wycenę wraz ze szczegółowym zakresem prac