Wdrażanie systemów cyberbezpieczeństwa przemysłowego

Wdrażanie systemów cyberbezpieczeństwa w przemyśle, w szczególności na obiektach Infrastruktury Krytycznej RP

  Zespół Dynacon posiada wieloletnie i bogate doświadczenie w audytowaniu, projektowaniu, wdrażaniu i utrzymywaniu systemów cyberbezpieczeństwa na obiektach typu:

 • Elektrownie Konwencjonalne
 • Elektrociepłownie
 • Ciepłownie
 • Zakłady produkcyjne - Chemia

Klientami Dynacon są. m.in. PGE, TAURON, PGNIG Termika, ENEA, ECO, SEC, 3M, BASF,

Dynacon jako jedyna firma w Polsce posiada wdrożony system ISO 27001 w obszarach cyberbezpieczeństwa przemysłowego:

PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06

 • projektowanie, produkcja i wdrażanie systemów cyberbezpieczeństwa,
 • komunikacji sieciowej, informatycznych, automatyki przemysłowej, dla kluczowych sektorów przemysłu,
 • usługi cyberbezpieczeństwa realizowane dla przemysłu,
 • realizacje szkoleń i audytów środowisk przemysłowych,

Obszary wdrożeń

 • Identyfikacja komponentów OT
 • Analizy wpływu
 • Analizy ryzyk
 • Systemy i pomieszczenia SOC
 • Systemy komunikacji przemysłowej, sieci przemysłowe
 • Bezpieczeństwo fizyczne
 • Rozproszone systemy bezpieczeństwa
  • sondy,
   • fizyczne -  m.in. TAPy, systemy monitorowania w trybie ByPass (bez istotnego narzutu czasowego) z detekcją w locie,
   • logiczne - m.in.
  • ekstraktory danych,
  • kolektory,
  • urządzenia aktywne sieci - integracja z systemem bezpieczeństwa
  • analityka,
  • wizualizacja
   • SCADA cyberbezpieczeństwa - bez limitów punktów
   • A.R.I.C. NDS - wizualizacja i intepretacja danych
   • SIEM
  • reakcja
   • IDCS - moduł systemu A.R.I.C. NDS
 • Sprzęt komunikacyjny (własny i firm trzecich)
 • Sprzęt analityczny
 • Bazy danych
 • Skanery bezpieczeństwa dla OT
 • Automatyczna dokumentacja infrastruktury OT
 • Platformy szkoleniowe
 • Platformy zarządzania serwerami i klientami
 • Treningi i szkolenia