Bezpieczna transmisja danych dla satelit i statków kosmicznych

Bezpieczeństwo przestrzeni kosmicznej

Przestrzeń kosmiczna jest obszarem szeroko omawianym lecz dla człowieka nadal dziewiczym. Wykorzystywane tam systemy są narażone na pośrednie i bezpośrednie niebezpieczeństwo. Ochrona przestrzeni kosmicznej powinna być jednym z priorytetów podnoszenia poziomu odporności na atak.